JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลสินค้าบริษัทผ่านช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์ LINE - ทำใบเสนอราคา และติดตาม ปิดการขายตามยอดที่กำหนด - ทำใบเสนอราคา Support ทีมฝ่ายขายออกตลาด - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานการปร...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป+ค่าประสบการณ์+ค่าจบทางด้านวิทยาศาสตร์+เงินรางวัลการขาย
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-แพคกิ้ง
-ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก -จัดเตรียมบรรจุสินค้าส่งในแต่ละวัน -จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ -ขับรถขนส่งสินค้าต่างจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
21 ก.พ. 62
3 . Sales Executive (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ชลบุรี/ระยอง/ปราจีนบุรี)
-ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางของบริษัท ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง -รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ -ทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนอ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนออกแบบ Website/ IT Supportรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข สร้างwebsite บน wordpress -ดูแล ปรับปรุง อัพเดท website ของบริษัท -ประสานงานกับบริษัทหรือองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการทำระบบ e-commerce และการลงระบบ IT -ดูเกี่ยวกับIT Support. -ง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
21 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนก QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรง Spec.ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมดูแลระบบ/เอกสารเกี่ยวQA ทั้งหมด 3.ดูแลระบบ/แก้ปัญหา/การป้องกัน/การตรวจเช็คคุณภาพสินค้า 4. เขียนแบบ Drawing จัดทำเอกสาร Spec. สินค้าแต่...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารหัก ณ . ที่จ่าย • ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารทางบัญชี ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน • ตรวจสอบเอกสารการเบิกและการบันทึกบัญชี • ตรวจสอบรายงานสรุ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- วางระบบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนกจัดซื้อใหม่ทั้งระบบ - ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรรหา Suppliersทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบ Spec. สินค้า ราคาและเงื่อนไขเสนอผู้บริการอนุมัติทันเวลาที่กำหนด ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่Product Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง-พลาสติกในแต่ละแบรนด์ของบริษัท 2. รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลเอกสาร Spec/Inspecti...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 THB
21 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ - ตัดต่อวิดีโอ กราฟิกรับสมัครด่วน !
ถ่ายภาพสินค้า วิดิโอ ตัดต่อออกแบบการนำเสนอ ทำ Contentsและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และงานด้านกราฟฟิกออกแบบ

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ตามที่นโยบายบริษัทกำหนด - พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและสร้าง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
21 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ