JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลสินค้าบริษัทผ่านช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์ LINE - ทำใบเสนอราคา และติดตาม ปิดการขายตามยอดที่กำหนด - ทำใบเสนอราคา Support ทีมฝ่ายขายออกตลาด - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานการปร...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท + Incentives
23 เม.ย. 62
2 . Sales Executive รับสมัครด่วน !
-ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของบริษัท -รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ -ทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนองานกับลูกค้าและปิดการขาย -ปิดย...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท ( เงินเดือน+ค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน) + ค่าincentives
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Online Marketingรับสมัครด่วน !
- Update ข้อมูลสินค้า บทความ โปรดักส์ใหม่ๆ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรง Spec.ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมดูแลระบบ/เอกสารเกี่ยวQA ทั้งหมด 3.ดูแลระบบ/แก้ปัญหา/การป้องกัน/การตรวจเช็คคุณภาพสินค้า 4. เขียนแบบ Drawing จัดทำเอกสาร Spec. สินค้าแต่...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารหัก ณ . ที่จ่าย • ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารทางบัญชี ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน • ตรวจสอบเอกสารการเบิกและการบันทึกบัญชี • ตรวจสอบรายงานสรุ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000-25,000
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรรหา Suppliersทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบ Spec. สินค้า ราคาและเงื่อนไขเสนอผู้บริการอนุมัติทันเวลาที่กำหนด - ควบคุมติดตามให้ได้สินค้าเข้าตรงเวลาที่กำหนดและสินค้าตรง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่Product Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง-พลาสติกในแต่ละแบรนด์ของบริษัท 2. รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลเอกสาร Spec/Inspecti...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000 บาท
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ - ตัดต่อวิดีโอ กราฟิกรับสมัครด่วน !
ถ่ายภาพสินค้า วิดิโอ ตัดต่อออกแบบการนำเสนอ ทำ Contentsและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และงานด้านกราฟฟิกออกแบบ

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหา รับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ตามที่นโยบายบริษัทกำหนด - พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและสร้าง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
23 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-แพคกิ้ง
- ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก - จัดเตรียมบรรจุสินค้าส่งในแต่ละวัน - จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ - ขับรถขนส่งสินค้าต่างจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
23 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ