เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลสินค้าบริษัทผ่านช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์ LINE - ทำใบเสนอราคา และติดตาม ปิดการขาย - ทำใบเสนอราคา Support ทีมฝ่ายขาย - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานการประชุม - งานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป+เงินรางวัลการขาย
18 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่แพคกิ้ง-จัดส่งสินค้า
-ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก -จัดเตรียมสินค้าส่งในแต่ละวัน -จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ -ขับรถขนส่งสินค้าต่างจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 ธ.ค. 61
3 . Sales Executive (ประจำสาขาชลบุรี/ระยอง/ปราจีนบุรี)
-ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางของบริษัท ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง -รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ -ทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนอ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
หลายอัตรา
18 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ-ดูแลเว็บไซด์รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข สร้างwebsite บน wordpress -ดูแล ปรับปรุง อัพเดท website ของบริษัท -ประสานงานกับบริษัทหรือองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการทำระบบ e-commerce และการลงระบบ IT -ดูเกี่ยวกับIT Support. -ง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
18 ธ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ brand ambassador
1. ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 2. ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของบริษัท 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารทางการตลาด 4. เป็นตัวแทนบริ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
18 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ Online Marketingรับสมัครด่วน !
- Update ข้อมูลสินค้า บทความ โปรดักส์ใหม่ๆ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ - ออกแบบทำแบนเนอร์ โลโก้ หรือ สื่อต่างๆ - สามารถถ่ายรูปตกแต่งภาพสินค้าได้ - ตอบคำถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ให้กับลูกค...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000-17,000 บาท
18 ธ.ค. 61
7 . หัวหน้าแผนก QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรง Spec.ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมดูแลระบบ/เอกสารเกี่ยวQA ทั้งหมด 3.ดูแลระบบ/แก้ปัญหา/การป้องกัน/การตรวจเช็คคุณภาพสินค้า 4. เขียนแบบ Drawing จัดทำเอกสาร Spec. สินค้าแต่...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบงานขาย และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าและการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท 3.ทำใบเสนอราคา ติดตามงา...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท+เงินรางวัลการขาย
18 ธ.ค. 61
9 . หัวหน้า Online Marketingรับสมัครด่วน !
หัวหน้างาน - ออกแบบ ดูแล Website ของบริษัท ด้วย Wordpress , การทำ SEO - สร้างบทความ Content เว็บไซต์ - ดูแลประสานงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้จัดการ - ออกแบบเว็บไซต์ระบบ E-Commerce ของบริ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารหัก ณ . ที่จ่าย • ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารทางบัญชี ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน • ตรวจสอบเอกสารการเบิกและการบันทึกบัญชี • ตรวจสอบรายงานสรุ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
11 . Sales Executive ( ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางของบริษัท - รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ - ทำใบเสนอราคา และทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนอกับลูกค้าและปิดการขาย ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000 บาท+เงินรางวัลการขาย
18 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่Sourcingรับสมัครด่วน !
- สรรหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผู้ขายรายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ - เปรียบเทียบ Spec./COA / MSDS /Test Certification เป็นต้น - เจรจาต่อรอง Spec. สินค้าและเงื่อนไขการการสั่งซื้อ - สรุปรายงานแต่ละเดือน...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
18 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่Product Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง-พลาสติกในแต่ละแบรนด์ของบริษัท 2. รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลเอกสาร Spec/Inspecti...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 THB
18 ธ.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ - ตัดต่อวิดีโอ รับสมัครด่วน !
ถ่ายภาพสินค้า วิดิโอ ตัดต่อออกแบบการนำเสนอ ทำ Contentsและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
18 ธ.ค. 61
15 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน - สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ตามที่นโยบายบริษัทกำหนด - พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและสร้าง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ