เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMR
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ - ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ - ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ