JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ผู้ควบคุมฝ่ายผลิต งานแปรรูปโลหะ - สวัสดิการ ส่วนแบ่งรายได้การผลิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ OPD

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ