JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
1.) บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.) กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.) ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา ...

บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร,สถาบันการเงินในเรื่องทั่วไป 2. เตรียมรายการจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายตามหรือสาขาของบริษัทฯ กำหนด 3. เตรียมจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย Voucher 4. ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย สำ...

บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด
เงินเดือน 15,000+
17 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ