JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี
***ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ*** ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการรับเงิน-การจ่ายเงิน จัดทำรายรับ-รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท >วางบ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (ตามประสบการ์ณและความสามารถ หรือ ขึ้นอยู่กับการตกลง)
24 มี.ค. 62
2 . กองบรรณาธิการ - เคหการเกษตรรับสมัครด่วน !
** ต้องการรับสมัครผู้ร่วมทีมกองบรรณาธิการ วารสารเคหการเกษตร ** ** วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ** สาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ สาขาพืชสวน ปฐพีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ออกพื้นที่ ต่างจั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ