JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
20 พ.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 18,000++
20 พ.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าอาวุโส (ปฎิบัติงานที่ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - ดูเเลงานเอกสาร PM และจัดทำเอกสารประจำสัปดาห์ ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ++
20 พ.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงาน 5 วัน หยุด 2วัน แ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
20 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ