JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์
1.รับผิดชอบงานสโตร์สินค้า ดูแลสินค้าให้อยู่ในความเรียบร้อย 2.รับสินค้าเข้า-ออก 3.เบิกจ่ายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำรายการเข้าออกเบิกจ่ายจัดสินค้าและรับสินค้าเข้าสโตร์ 5.เช็คสินค้าคงเหลือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีซันเอนจิเนียริ่ง
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500+ ตามความสามารถ
20 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ