JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Manager
- ร่วมกำหนดแผนงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท - ร่วมกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ - ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร PR.ในส่วนของ ค่าใช้จ่าย Third ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าซ่อมบำรุงรถบรรทุก
1. การตรวจและทดสอบสภาพรถงานซ่อมบำรุง 2. การบันทึกงานซ่อมบำรุง 3. การวางแผนงานซ่อมบำรุง 4. การควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000
20 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ GPS
1.รายงาน GPS Report 2.ตรวจสอบรถขนส่งที่ทำผิดระเบียบ 3.รายงานอุบัติเหตุและความเสียหาย 4.สำรวจเส้นทางเดินรถของการขนส่งสินค้า 5.ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการใช้โปรแกรม 6.ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการใช้โ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ และธุรการ (AR By Admin)
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และรับวางบิล,ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - 2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสา...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ , เปิดใบสั่งซื้อ(PO) - ดูแลและจัดเก็บเอกสารงานจัดซื้อ - จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานประจำเดือน - ตรวจเช็ค ตรวจรับ สินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.พ. 62
7 . พนักงานฝ่ายบุคคล ส่วนเงินเดือน (ปฎิบัติงาน ประจำ ระยอง)
- จัดทำและบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน สรุปสถิติขาด ลา มาสาย / เงินเดือนพนักงาน - จัดทำงานเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ งาน บุคคล - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.พ. 62
8 . พนักงานขับรถ ผู้บริหาร (ตึกเอ็มควอเทียร์)
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขับรถให้กับเจ้านาย ได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2.ขับรถ รับ และส่งผู้บริหารโดยรถของผู้บริหาร บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เขตประเวศ 3.ดูแลรักษาความ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.พ. 62
9 . ช่างยนต์ / ช่างซ่อมช่วงล่าง (ประจำ สนง.ระยอง)
ตำแหน่ง ช่างยนต์ -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจนต์ -สามารถซ่อม , แก้ไข ,ดัดแปลง ตำแหน่ง ช่างซ่อมช่วงล่าง -ซ่อมบำรุงรักษาช่วงล่างรถบรรทุกได้ -สามารถซ่อม ,แก้ไข ตัดแปลง ซ่อมช่วงล่างได้

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
20 ก.พ. 62
10 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปล...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัทฯ หรือ ตกลง
20 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ