JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Manager
- ร่วมกำหนดแผนงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท - ร่วมกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ - ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร PR.ในส่วนของ ค่าใช้จ่าย Third ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ ระยอง ด่วน
1. สรรหาพนักงานในองกรณ์ 2. วางแผนอัตรากำลังคน 3. วางแผนการฝึกอบรมพนักงาน 4. จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
23 เม.ย. 62
4 . พนักงานฝ่ายบุคคลส่วนเงินเดือน
- จัดทำและบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน สรุปสถิติขาด ลา มาสาย / เงินเดือนพนักงาน - จัดทำงานเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ งาน บุคคล - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้-ลูกหนี้) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย (Post) 2.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย 3.ตรวจสอบการตั้งเบิกเงินสดยอ่ย สำนักงานใหญ่ , สาขา 4.ตรวจสอบการคืนเงินประกันพนักงาน 5.ตัั้ง...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
6 . Production Engineer (ประจำ สำนักงานระยอง)รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 เม.ย. 62
7 . ธุรการงานขาย (ประจำ สำนักงานเอ็มครอเทียร์)รับสมัครด่วน !
งานเอกสาร - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย - รวบรวมเอกสารด้านการขาย - รับ/ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - ควบคุมการใช้ป้ายแดง - ดูแลเอกสารระบบ ISO จัดทำรายงาน...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
23 เม.ย. 62
8 . Telesales Representative (ประจำ สำนักงานเอ็มครอเทียร์)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อลูกค้าและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับงานบริการหลังการขายของบริษัท กับลูกค้าเก่าและใหม่ -ติดตามความพึงพอใจของงานบริการหลังการขายกับลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่ -แก้ไขสถานการณ์และแก...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000ขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่นในการขาย
23 เม.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ