JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
พัฒนา กลยุทธการตลาดและแผนการตลาดสอดคล้องกับธุรกิจหนังสือสร้างความรู้สุ่ชุมชน สร้างแผนการสื่อสารผ่าน online/Offline Marketing รวมทั้งกิจกรรมการตลาด/PR/CSR Lead ทีมการตลาดและทีม บก.เพื...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ Early Childhood (customer succss)
-จัดการอบรมสิ้นค้าให้ครู และทำประเมินการสอนให้เด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนที่ซื้อสินค้าไปใช้ -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในหน่วยงาน โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป -ประชาสัมพันธ์โครงการกั...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง และ ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
3 . Production Specialist
วางแผนงานการผลิตหนังสือ ติดตามกระบวนการผลิตหนังสือ ตั้งแต่ต้นจนจบ ประสานงานฟรีแลนด์แทน บก. นำเสนอ ความคิด และวิธีการใหม่ๆเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน รับComments จากฝ่ายต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงานกับ ...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 เม.ย. 62
4 . พนักงานขาย (ขายสื่อการเรียน / ขายหนังสือ / ขายครอส์ฝึกอบรม)
เราต้องการนักจัดการการขายมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์หน้าร้านสินค้า ที่สำคัญ มีใจรักในงานขายและชอบศึกษาข้อมูลสินค้า โดยเฉพาะผู้เคยผ่านงานหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน ...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง + incentive+ค่าที่พัก ตจว.+เบี้ยออก ตจว.
22 เม.ย. 62
5 . Acquisition Editor & International Projects /เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์
-คัดสรรหนังสือต่างประเทศ เพื่อนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหา นวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา และงาน สำนักพิมพ์ ดูแลการนำเข้าสื่อต่างประเทศ งานแปลเอกสาร -พิจารณาการสั่งซื้อสิขสิทธิ์หนังสือจากต่าง...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ