JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administative Sale Supportรับสมัครด่วน !
1. โทรศัพท์อัพเดตข้อมูลลูกค้า 2. คีย์เอกสาร และ จัดทำรายงาน 3. ติดต่อประสานงานกับเซลล์ และแผนกต่างๆ 4. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ( หยุดวันอาทิตย์ )

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . Sales Manager
1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. บริหารทีม เพื่อให้บรรลุเป้า ตามที่บริษัทฯกำหนด 3. ควบคุมดูแลสภาพความเรียบร้อย ของสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
24 มิ.ย. 62
3 . Real Estate Agent ตัวแทนนายหน้าขายคอนโดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้า และเสนอขายโครงการที่บริษัทฯดูแล โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ และ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ 2. สร้างยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย/เช่า อ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 + Commission + Incentive + ค่าโทรศัพท์
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินมัดจำต่างๆ 2. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตัดชำระหนี้ รับชำระหนี้ ในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลุกค้า พร้อมออกใบแจ้งหนี...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 19,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ