เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างภาพ
1. ถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพ 360 องศา ของคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 2. นำภาพมาตกแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
15 พ.ย. 61
2 . Admin ประจำโครงการ
1. รับผิดชอบงานต่างๆ ด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด 2. ตรวจสอบ คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย 3. อัพเดตข้อมูลอยู...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
15 พ.ย. 61
3 . Sales Manager ( Property Agency )
1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. บริหารทีม เพื่อให้บรรลุเป้า ตามที่บริษัทฯกำหนด 3. ควบคุมดูแลสภาพความเรียบร้อย ของสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
15 พ.ย. 61
4 . Residential Sale Executive ( Real Estate Agent)
1. ให้ข้อมูลสินค้ากับลุกค้า และพาเยี่ยมชมโครงการ 2. เสนอการขาย และปิดการขาย ตามเป้าที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสาร สินเชื่อ ตลอดจน ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน และลูกค้าย้ายเข...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 18,000 ++ Commission
15 พ.ย. 61
5 . Sale Executive ประจำโครงการแนวราบ
1. ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า พายี่ยมชมโครงการ 2. เสนอการขาย ปิดการขาย ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. อำนวยความสะดวกจัดการเอกสารซื้อ/เช่า/ขาย และสินเชื่อ ตลอดจนบริการหลังการขาย 4. มีผลตอบแทนค่าคอมมิชชั่น ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 ( ++ Commission )
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ