JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Manager
1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. บริหารทีม เพื่อให้บรรลุเป้า ตามที่บริษัทฯกำหนด 3. ควบคุมดูแลสภาพความเรียบร้อย ของสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
19 มี.ค. 62
2 . Administative Officer
1. รับผิดชอบงานต่างๆ ด้านเอกสาร ข้อมูล เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และการตลาด 2. ตรวจสอบ คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย 4. อัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ 5. ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 มี.ค. 62
3 . Real Estate Agent นายหน้าอสังหา
1. ให้ข้อมูลสินค้ากับลุกค้า และพาเยี่ยมชมโครงการ 2. เสนอการขาย และปิดการขาย ตามเป้าที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสาร สินเชื่อ ตลอดจน ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน และลูกค้าย้ายเข...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 18,000 ++ Commission
19 มี.ค. 62
4 . Marketing Online
1. นำเสนอกลยุทธ์ และดูแลสื่อออนไลน์ทั้งหมด 2. ทำกราฟฟิก เขียน content , ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line@ และเวบไซต์ต่างๆ 3. สรุปสื่อและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อประชาสั...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ