JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยวิศวกร (ฝ่ายสนับสนุน)
- ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าคอนโทรล และอื่นๆ - ขับรถของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00น.- 18:00น. - ล่วงเวลา วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดน...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ