JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถประจำบริษัท
1. ขับรถรับ - ส่งผู้จัดการประจำวัน (จากBTSเอกมัย - ซอยบางนา-ตราด32) 2. ขับรถ เพื่อพาเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน (สถานที่ตามโรงงาน,นิคมฯ ต่างๆ) 3. ช่วยเหลืองานทั่วไป ขณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน 4. สามา...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (มีค่าล่วงเวลา(OT) , ค่าเบี้ยเลี้ยง , และสวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมาย)
20 มี.ค. 62
2 . นักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการ Wiring ตู้คอนโทรล , ระบบไฟ , ระบบควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ให้กับทางลูกค้า 2. ตรวจเช็คราคาและจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ทำการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบแผน ให้สำเร็จลุล่วงได้ 4...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 3,000 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ