เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Translator Chinese-Thai, Thai-Chinese
1. Translator verbal 2. Translator document

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
17 ม.ค. 62
2 . วิศวกรกระบวนการผลิต Process Engineer
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น Analyze production process and design Project improvement plan 2. ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9000,14001, TS16949 Control production process acc...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
17 ม.ค. 62
3 . New Model Project management Officer
1. Follow up new project or ECN change until complete mass product. 2. Attend Conference among the company team and customers. 3. Prepare related documents for coming new project. 4. Prepare docum...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
17 ม.ค. 62
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต Production Engineer (Supervisor)
1. วางแผนกระบวนการผลิตกับทีมวิศวะที่เกี่ยวข้อง Plan production process with Engineering team. 2. ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิตและทีมงานให้ปฏิบัติตามระบบการทำงานและแผนการผลิต Supervise...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
17 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ