JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงยานยนต์
บริหารงานซ่อมบำรุงรถขนส่งประเภทต่าง ๆ ทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำแผนโอเวอร์ฮอลล์, ควบคุมงบประมาณในส่่วนของงานซ๋อมบำรุง, กำหนด KPI ของงานซ่อมบำรุงจัดส่ง, ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้อง, ให้คำปรึกษาแนะ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
23 ส.ค. 62
2 . พนักงานขาย(พีเอสดี คัลเลอร์เวย์)รับสมัครด่วน !
- เข้าเยี่ยมลูกค้า ขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ - ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้างานผลิตแพล้นปูนคอนกรีต
ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา, ควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพปูนคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, วางแผนการผลิตตามใบสั่งงานที่กำหนด, ควบคุมการโหลดปูนซิิเมนต์ผง...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
4 . หัวหน้างานจัดส่ง (เกตเวย์)
คัดเลือกพนักงานขับรถ, จัดคิวรถ, ประสานงานกับส่วนกลางและหน้างานในเรื่องการจัดรถ, สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประจำรถ, ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถ, ควบคุมค่าใช้จ่าย่ของรถ, ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุงยานยนต์(เกตุเวย์)
-ดูแลตรวจสอบงาน,ระบบงานทะเบียน,ประกันภัย -งานระบบติดตามและงานเอกสารซ่อมบำรุง

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วางแผนการอบรม - จัดอบรมภายในและประสานงานอบรมภายนอก - ยื่นหนังสือรับรองกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน - ยื่น สท 2

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าบัญชี-การเงิน (พีเอสดี คัลเลอร์เวย์)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี -จัดทำรายงานภาษีและยื่นแบบต่างๆ -จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ -เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
8 . IT Support
- ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของบริษัท - ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานโปรแกรมและ Application ต่างๆ - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
9 . วิศวกรประมานราคา
- จัดทำเอกสารตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่ายของทุกโครงการ และเอกสารอื่นๆ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับวางบิลและเคลียร์เงินทดรอง - ตั้งเจ้าหนี้

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ