JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Designer Event & Exhibition
ตรวจสอบหน้างานให้ตรงตามแบบ

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
10 ก.ย. 62
2 . Creativeรับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์งาน Event ตั้งแต่ Concept แนวทางการออกแบบ กิจกรรมGimmick - ลงรายละเอียดต่างๆ ของงาน ออกมาเป็น Presentation เพื่อนำเสนอขายต่อลูกค้า - สร้างสรรค์ Event รูปแบบใหม่ๆให้น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี น...

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
10 ก.ย. 62
3 . Graphic Designersรับสมัครด่วน !
- ออกแบบธีมงาน ต่างๆ - ออกแบบสื่อ / สิ่งพิมพ์ และ ประสานสั่งพิมพ์ร้านอิงค์เจ็ท - จัดทำ / ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ ( 08.30 น. - 17.30 น. )

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
10 ก.ย. 62
4 . SALES EXECUTIVE Inbound / Outboundรับสมัครด่วน !
- ติดต่อ,นัดหมาย เพื่อเข้าไปแนะนำตัว และ รับBrief งาน - จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเสนอลูกค้า

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
10 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี รับสมัครด่วน !
- ติดตาม / ตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางและ หลังเดินทา่ง - ตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่ายก่อน-หลังเดินทาง - สรุปคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย

บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด
10 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ