JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ(IT Support)
- ดูแลระบบ Network ทั้งหมดภายในบริษัทฯ - ดูแล ปรับปรุง แก้ไข social media เช่น Facebook Instagram Line@ - ดูแล ปรับปรุง วางแผน ข้อมูลทางการตลาด - ดูแล ปรับปรุง แก้ไข เว็บไซต์ได้

บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
13 ก.ย. 62
2 . ผู้แทนขาย ประจำภาคอีสาน
1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา, ร้านค้า, เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง 2. เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 3. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรก...

บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด
หลายอัตรา / พนักงานประจำ
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกติดตั้ง
1. วางแผน จัดระบบงาน, ควบคุมงาน, ควบคุมผู้รับเหมา ติดตั้งงานไม้พื้นลามิเนต 2. ดูแล, บำรุงรักษาระบบงานติดตั้งเป็น QC ตรวจสอบผลงานการติดตั้งของผู้รับ เหมา 3. ประสานงานกับวิศวกรงานอื่นที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ