JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Support Service Engineer
- จัดทำ จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลเอกสารสำหรับงานบริการของบริษัท บุคคล ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สร้าง จัดเก็บ แก้ไขฐานข้อมูล เอกสารต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน ธุรการ วิศวกรโครงการ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
2 . Programmer
- Develop Web Application. - Work closely with system analysts and development manager to ensure timely delivery of application. - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์สำนักงานเสีย หรือระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง - ราย...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
3 . Service Engineer
- วางแผนการเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษา(PM) เครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสียหาย (CM)ของระบบลิฟต์จัดเก็บรถอัตโนมัติ - รับแจ้ง (ON Call)และเข้าแก้ไขปัญหาของระบบลิฟต์จัดเก็บรถอัตโนมัติ - ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
4 . นักศึกษาฝึกงาน
1. จัดทำงานเอกสารด้านบัญชี 2. Key ข้อมูลต่าง ๆ

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 250 - 400 บาท
22 ส.ค. 62
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถผู้บริหาร - นำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน 4. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลดำเนินงาน และวางแผนก...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
22 ส.ค. 62
7 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- Budget, KPI, ปิดงบการเงิน - Details วิเคราะห์งบ by company/business/department/project - จัดทำรายงานสรุปรายได้และต้นทุนงานรับเหมา รวมทั้ง cash monitor - Running cost, ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
8 . Technical supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แก้ปัญหาด้านซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ - ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แก่พนักงานในองค์กรได้ - ทำรายงาน ตามงานที่ได้รับผิดชอบ ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
22 ส.ค. 62
9 . Site Executive (Chiller Plant)
1. บริหารจัดการ Chiller Plant ให้ตรงตามสัญญา 2. บริหารจัดการทีมงานประจำอาคาร 3. ประสานงานผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานต่างๆ 4. ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-50,000
22 ส.ค. 62
10 . Project Manager (ICT)
- Overall manage project to ensure project are delivered on time, within budget, and meet business requirement. - Develop and maintain detailed project plan. - Manage project issues and risks and de...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
11 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
22 ส.ค. 62
12 . Sales Executive/ Sale Engineer รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ, นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่อ PPR สำหรับงานระบบให้กับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ออกแบบงานระบบเพื่อลงสเปค - ติดต่อเสนอผู้ออกแบบเพื่อวางสเปคสินค้า - ติดต่อการประสานงานภายใน - ภายนอกขององค...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 18,000-28,000
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารวางบิล เก็บเงินชองลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเส้นทางการเก็บเงินในส่วนที่รับผิดชอบ - แจ้งปัญหางานต่าง ๆ ในส่วน วางบิล, เก็บเงิน, ลูกค้า - ติดต่อลูกค้า, ทวงหนี้

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
22 ส.ค. 62
14 . Project Coordinator Telecommunication / ICT / IT
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งลูกค้าและ sup...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ