JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Support Officer (Import - Export)
1.สนับสนุนงานต่อจากการขายได้แก้จัดทำ PI,Order Sheet,Invoice ,Packing list,ใบปะหน้ากล่อง ติดตามให้มีการผลิตและจัดส่งสินค้าจนจบขั้นตอน ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองต่า...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,ยารอการผลิตและยาสำเร็จรูป ทางด้านจุลชีววิทยา -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . Sale consumer ภาคกลาง
-เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า -ดูแลฐานลูกค้าเก่า ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงิน
- จัดเก็บและแยกบิล บันทึกรายงานการเก็บเงินประจำ - จัดพิมพ์เอกสารควบคุมการเก็บเงินก่อนออกจากบริษัท - จัดเก็บใบกำกับภาษี / ใบส่งของ - ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนสั่งออร์เดอร์ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัง...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
25 มิ.ย. 62
7 . Sale รับสมัครด่วน !
-ขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line@ -ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า -วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง (คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง)
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ