เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. ควบคุม ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เเละ สต็อคสินค้าของบริษัท 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3. จัดทำ ภงด. 3,53 ภพ. 30,36 4. จัดทำใบสำคัญจ่าย-รับ เเละสมุดรายวันในโปรเเกรม Express 5. จัดทำตรวจเช็ค Statement ใ...

บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 21,000-25,000
21 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ