เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Clerk
1. Check and record data of Finished Goods product after production 2. Print label attached at product 3. Coordinate with related section 4. Support all job of production section 5. Perform other ...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
21 พ.ย. 61
2 . Japanese Interpreter
- Interpretation and translation as Japanese-Thai-English in meeting and production line. - Coordinate, Contact with Japanese Management and Thai staff including concerned section contact. - Other r...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
3 . IT Staff
1. Perform preventive maintenance Installing and configuring computer hardware, software, systems, etc 2. Provide support or troubleshoot related to IT issues to all user in the organization ,...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
21 พ.ย. 61
4 . Technician (Electric)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
4 ตำแหน่ง
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกสอนรถยก (Forklift Truck Instructor)
1. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยก 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและฝึกสอนการใช้งานรถยกประจำปี 3. ทำหน้าที่ฝึกและอบรมการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 4. จัดทำคู่มือ ข้...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
6 . Technician (Mechanic)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 ตำแหน่ง
21 พ.ย. 61
7 . Sales Staff
- Prepare quotation price and submit approved quotation price to customer. - Prepare new customer approval to record details of new customer. - To keep customer's property, including customer person...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
21 พ.ย. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ