เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR/GA Staff
- Support important Japanese concern such as VISA,Work Permit,Apartment agreement, Driver and company car issue - Support HR function by require from superior level - Spare support GA function in ca...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 62
2 . Clerk
1. การบันทึกข้อมูลให้ใหม่เสมอ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตารางการหยุดและการทำงาน การบันทึกต่างๆ 2. จัดการเอกสาร การแจกจ่าย ตลอดจนการทำการทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของเอกสารก่อนการใช้งาน ...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
3 . QA Engineer
- Analyze quality performance utilizing using statistical and analytical tools and methods. - Implement methods to inspect, test and evaluate reliability, precision and accuracy of processes, product...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 62
4 . Purchase Staff
Sell (SCRAP) of Direct (Raw) Materials - Export and local sales of internal scrap considering effect on company's total profit and loss. - Control schedule of scrap shipment and cooperate with plant...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 62
5 . Assistant Accounting Manager
- Month-end, Quarters-end and year-end closing for financial reports - Reconciliations including foreign currency accounting - Ensure accuracy of financial statements in accordance with compliance t...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 62
6 . Cost Staff
1. Prepare manufacturing cost calculation 2. Prepare and check inventory report 3. Reconcile sale, accounting receivable, purchase and account payable 4. Check all A/R, A/P and J/V voucher 5. Fixe...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 62
7 . GL-Tax Staff
1. Prepare all accounting vouchers 2. Prepare and calculate tax 3. Prepare and check detail of transactions 4. Check cost calculation and inventory 5. Check bank reconcile and fixed asset

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 62
8 . Technician (Electric)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 ตำแหน่ง
14 ม.ค. 62
9 . Technician (Mechanic)
- ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน - ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - ซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หากชำรุดหรือเสียหาย - เข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
14 ม.ค. 62
10 . Sales Staff
- Prepare quotation price and submit approved quotation price to customer. - Prepare new customer approval to record details of new customer. - To keep customer's property, including customer person...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
14 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ