JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานการตลาด (CCR)
1.ช่วยประสานงานลูกค้าและรับเรื่องรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 2.ประสานงาน Saleในรายละเอียดสินค้าที่จะนำเสนอลูกค้า 3.ช่วยจัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอต่อลูกค้า 4.ช่วยประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบร...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . ช่างทำไดคัท(Die-Cut)รับสมัครด่วน !
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. **

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (CS)รับสมัครด่วน !
• เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูลการผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการให้ปรับปรุง, การตอบคำถามของผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของบริษัท • ตอบข้อ...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องใช้ในสถานที่ทำงานได้ 2.มีความรู้เรื่องงานไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องจักร 3.มีความรู้เรื่องซ่อมเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้า / Supervsior การตลาดรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแลทีมงานด้านการตลาด 2.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งหมด 3.ประสานงานส่วนตลาดกับลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หมายเหตุ:ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 ...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . Salesรับสมัครด่วน !
- หาลูกค้ารายใหม่ - ประสานงานภายในกับภายนอก - ดูแลรับคำสั่งซื้อ การจัดส่งตัวอย่าง และอื่นๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่...

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ