JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer (THAI Nationality ONLY!!!)
- เขียนโปรแกรมตามแปลนงาน(Program Specification) - ทดสอบโปรแกรมและ - จัดการงานเอกสารที่เกียวข้องกับการส่งมอบระบบให้กับลูกค้า - เรียนรู้ ภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆที่ได้รับมอบหมาย

JSS Software Service (Thai) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiate (or Depending on experience)
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ