JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Supperviser
•Create and update internal milestone or Project milestone (APQP) follow Customer requirements. Control and alert when become out of tract. • Planed and prepare for any infrastructure and/or equipmen...

S.P. AUTOMOTIVE PRODUCT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี วางแผนงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปีทั้งระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมดำเนินการ ประสานงานฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน 3. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกกับว...

S.P. AUTOMOTIVE PRODUCT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/หรือประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน Safety - ดูกฎระเบียบว่าเรื่องความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของความปลอดภัยในการทำงาน - ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน - สภาพแวดล้อม สุขลักษณะอนามัยและพยาบาล

S.P. AUTOMOTIVE PRODUCT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ