JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำกรุงเทพ , ภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมของหน่วยงาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนที่กำหนด 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบป...

บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียร์ริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 20,000
21 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ