JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการเงิน
ด้านการจ่ายเงิน - รวบรวมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดส่งเอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน - จัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่น ๆ - จัดส่งเอกสารใบโอนเงินทาง E-mail - ออกใบเ...

บริษัท บาก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ