เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction)
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
19 ม.ค. 62
2 . IT Auditor (ISO 27001)
• ตรวจสอบระบบ ISO 270001 และ ISO 9001 • จัดทำรายงานส่งลูกค้าตามที่กำหนด

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
3 . ผู้ตรวจสอบคุณภาพปั้มน้ำมัน (QC Man)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Customer Service / ประสานงานลูกค้า
- ติดต่อ ประสานงานลูกค้า ใช้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ - ทำงาน 8.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
19 ม.ค. 62
5 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)Urgently Required !
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ • การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ EIA ที่ได้รับมอบหมาย • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน • งานสัญญาจ้าง 6 เดือน (มีแนวโน้มบรรจุเป็นพนักงานป...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
6 . Government and Public Affair (EIA)Urgently Required !
• Responsible for the work as assigned in scope of Communication and Engagement service. • Provide customer support in a technical capacity of Communication and Engagement service. • To support tech...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
7 . Event / OrganizerUrgently Required !
• Event planning, design and production while managing all project delivery elements within time limits • Liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction • Conduct ma...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
8 . Administrative Executiveรับสมัครด่วน !
Responsibility for Onboarding of suppliers on the Transparency-One platform • = onboard as many suppliers as possible until primary producers to ensure end-to-end supply chain mapping • Convince sup...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
9 . Purchasing Officer
- ทำเอกสาร ประสานงาน ด้านการจัดซื้อของบริษัท - ติดต่อ Supplier - เปรียบเทียบราคา - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
19 ม.ค. 62
10 . Sales & Marketing Executive(จบวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์)
- นำเสนอบริการของ SGS, ติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้า และ ทำการปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
19 ม.ค. 62
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(เป็นพนักงานประจำของบริษัท)
- รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร (คนไทย-ผู้ชาย) เป็นพนักงานประจำของบริษัท - ดูแลการขับรถผู้บริหาร รับส่งระหว่างบริษัท(ถนนนางลิ้นจี่) และ ที่พักอาศัย(สุขุมวิท ทองหล่อ) - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สาม...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
13 . System AnalystUrgently Required !
Our company is searching for a Systems Analyst to join our staff in the Information Technology division. We’re looking for a highly efficient, knowledgeable professional with business systems, ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
15 . Environmental Scientist Urgently Required !
• Prepare and submit report/certificate to client and control its schedule in a timely manner • Maintain the quality of environmental monitoring report to meet the requirements. • Support knowledge ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
16 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
19 ม.ค. 62
17 . HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
• Acting as the audit team leader and manage the audit team (if no lead or senior auditor in team) • Check daily job allocation for audit assignment detail. • Review reference audit documents, i.e.,...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
19 ม.ค. 62
18 . Supervisor Microbiologist / Senior Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริท
19 ม.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ