JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคส่วนกลาง 2.วางแผน การทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 3.ติดตาม,ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามารับงา...

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าแผนกการเงิน
1.จัดทำรายงานสถานะการเงิน รายวัน-รายเดือน 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาระหนี้/หนี้คงค้าง 3.จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน 4.จัดทำคำขอและสรุปรายละเอียดหนังสือค้ำประกัน (L/G) 5.จัดทำและวางแผนงบประมาณการรับ-จ่า...

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ