JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer
- ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า - ควบคุมรับผิดชอบงานโปรเจค - ดูแลรับผิดชอบควบคุม ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า - ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

3Boss Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ