JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการขายฝึกหัด - ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
• วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ จูงใจ และปิดการขายสินค้าของสาขา • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด • ประเมินผลการทำงานของพนักงานขาย และปรับปรุงและพัฒนาประ...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,500 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย)
24 ก.ค. 62
2 . พนักงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ - ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
• ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ลูกค้าตามบ้าน หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเริ...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,600 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการขายฝึกหัด (หน่วยรถ Van) - ประจำสาขานครปฐม
• ออกขายสินค้าให้ลูกค้าถึงที่บ้านในทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐม (ออกขายคู่กับพนักงานขาย) • วางแผนและนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ เชิญชวนพร้อมทดลองสินค้า และปิดการขายให้กับลูกค้าตามบ้าน • จัดทำราย...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.ค. 62
4 . พนักงานขาย (หน่วยรถ Van) - ประจำสาขานครปฐม
• ออกขายสินค้าให้ลูกค้าถึงที่บ้านในทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐม • วางแผนและนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ เชิญชวนพร้อมทดลองสินค้า และปิดการขายให้กับลูกค้าตามบ้าน Google Map สาขานครปฐม : https://...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย)
24 ก.ค. 62
5 . พนักงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ - ประจำสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
• ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ลูกค้าตามบ้าน หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเริ...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,300 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.ค. 62
6 . พนักงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ - ประจำสาขาระยอง
• ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ลูกค้าตามบ้าน หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเริ...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,300 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.ค. 62
7 . พนักงานบริการ (Service งานช่าง) - ประจำสาขาระยอง
• งานบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำ ซ่อมแซม เเปลี่ยนอะไหล่ครื่องกรองน้ำ และต่อสัญญาบริการให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีกา...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) บริษัทฯมีค่าเสื่อมรถยนต์ให้
24 ก.ค. 62
8 . พนักงานบริการ (Service งานช่าง) - ประจำสาขาชลบุรี
• งานบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำ ซ่อมแซม เเปลี่ยนอะไหล่ครื่องกรองน้ำ และต่อสัญญาบริการให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีกา...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,900 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) บริษัทฯมีค่าเสื่อมรถยนต์ให้
24 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการขายฝึกหัด - ประจำเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
• วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ จูงใจ และปิดการขายสินค้าทั้งในบูธและนอกบูธ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด • ประเมินผลการทำงานของพนักงานขาย และปรับปรุง...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) **ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย**
24 ก.ค. 62
10 . พนักงานขาย - ประจำเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
• แนะนำสินค้า เชียร์ขายสินค้าภายในบูธ และรักษามาตราฐานการขาย ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ • ติดต่อประสานกับลูกค้าภายในบูธ เพื่อสาธิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า • ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในบูธ เพื่อภาพลั...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 62
11 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Outbound Telesales) รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (80%) • โทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอขายบริการ การเปลี่ยนสารกรอง ไส้กรองน้ำ และอะไหล่ต่างๆ (บริการ Service Contract - ต่อสัญญาลูกค้าเก่า และนำเสนอขายบริการให้ลูกค้าใหม่) • โทรหาลูก...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นจากการขาย Service Contract)
24 ก.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ