เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
1.ดูแลงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 3.รายงานการบำรุงรักษางานซ่อมบำรุง 4.ประ...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
2 . เจ้าหน้าสรรหา-ฝึกอบรม
1.สรรหาบุคคลกร ตามความต้องการของทุกหน่วยงาน 2.กำหนดรูปแบบวิธีการสรรกาบุคคลากรให้ได้มาตามความต้องการ 3.จัดทำงบประมาณ สำหรับการสรรหาบุคคลากรประจำปี 4.คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น 5.จัดตาร...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
3 . Marketing Manager Urgently Required !
1.Responsible for managing overall marketing issues and increase sales and revenue for the company. 2.Responsible for customized marketing strategies short and long terms sale for all products th...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน company's salary structure
20 ต.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ