เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร
รับผิดชอบส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้กับทุกหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารส่งภายนอก ให้ถูกต้องและทันเวลา ดูแลรักษาตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ช่วยงานในสำนักงาน เช่น การรับ/โอนต่อโทรศัพท์ และช่ว...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
2 . Marketing Manager Urgently Required !
1.Responsible for managing overall marketing issues and increase sales and revenue for the company. 2.Responsible for customized marketing strategies short and long terms sale for all products th...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน company's salary structure
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ