JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรหน้างาน สาขาบึงกาฬ
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรหน้างาน สาขาพิษณุโลก
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . ทีมจัดหาช่างก่อสร้าง
- ประสานกับหน้างาน - จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
4 . สถาปนิก หน้างานสาขาเชียงใหม่
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยสถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสกลนคร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
6 . สถาปนิกสำนักงาน สาขานครปฐมรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
7 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาจันทบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
8 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาระยองรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
9 . สถาปนิกประจำสำนักงาน สาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
10 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
11 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาปราจีนบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
12 . สถาปนิกสำนักงาน สาขากาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
13 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาลพบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
14 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาบีงกาฬรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาค (ภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน -ตรวจสอบหน้างาน(Audit) -ควบคุมคุณภาพงาน -ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน -แก้ปัญหาร่วมกับสาขา - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยสถาปนิกสำนักงาน สาขาครสวรรค์
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรหน้างาน สาขาเพชรบรูณ์รับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรหน้างานสาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
20 . มัณฑนากร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและสถาปนิกที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
21 . วิศวกรหน้างาน สาขาอุตรดิตถ์
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
22 . วิศวกรผู้จัดการสาขากำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
23 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
24 . สถาปนิก หน้างาน สาขาบุรีรัมย์
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
25 . วิศวกรผู้จัดการ สาขา เชียงใหม่
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 28,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ