JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Piping Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. เขียนแบบงานและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 3. แก้ไขแบบงาน 4. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 5. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 6. ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
16 ก.ย. 62
2 . Instrument Engineer
- คำนวนรายละเอียดของแบบตามหลักการทางวิศวกรรม - ออกแบบและประเมิณรายการวัสดุ - ตรวจเช็คหน้างานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับ Owner - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
16 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ