JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบงาน สุ่มเช็คงาน ตรวจรับสินค้าเข้า ลงบันทึกประจำวัน - ดูแลเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยงข้องในแผนก QC เพิ่มเติม:ระหว่างทดลองงาน 325 บาท หลังผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน 9,...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เงินเดือน 325.- บาท
25 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1.ด้านการประกันคุณภาพ - ยื่นคำขอผลิตและนำเข้าอาหาร (สบ.7) ระบบ E-Submission - ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) - ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้าในราชอาณาจักร - ยื่นขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certifi...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เงินเดือน 15,000
25 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ