เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ Warehouse & logistic
- บริหารจัดการ STOCK ให้ถูกต้อง - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้งานคลังสินค้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย - บริหารงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน /คุณภาพ - วางแผนการโหลด / รับเข้า/ จัดส่ง ให้ได้ตามแผน - แก้ปัญหา...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
15 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. รับผิดชอบด้านงานแผนกบุคคลทั้งระบบ - การวางแผน การสรรหา ว่าจ้าง - จัดทำ Job description ทุกตำแหน่ง - การวางแผนกฝึกอบรม และการจัดการฝึกอบรม - การประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงาน ประ...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
15 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูป + ขึ้นตู้สินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการรับสินค้านำเข้าคลัง (จากภายในประเทศและต่างประเทศ) - ดูแลจัดเก็บ และพื้นที่จัดเก็บสินค้าเตรียมส่งออกต่างประเทศให้มีความปลอดภัย - ติดตามสินค้าให้มีความพร้อมเตรียมส่งออก และตรงกำหนดวั...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000.-
15 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1 ตรวจสอบความถูกของอินวอยซ์ขายในประเทศ 2.จัดทำอินวอยซ์ค่าเช่า/ ค่าไฟฟ้า/ รายได้อื่น/ อื่นๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกบัญชีใน ERP 3. จัดทำใบลดหนี้,ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกบัญชีใน ERP 4. จัดทำใบวา...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 15,000
15 ธ.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ