เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer / Sales Executive / Sales Representative
1.ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.บริหารจัดการยอดขายและดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 4.ดูแลลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 5.ปฏิบัติ...

บริษัท เอ.เอส.ที.คลีนเลเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
14 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ