JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive
• วางแผนการขาย ติดต่อ ประสานงานและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ • ดำเนินงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการพบลูกค้า ใบเสนอราคา ฯลฯ ได้ และปฏิบั...

บริษัท ทีอาร์เอสเอส จำกัด
14 มิ.ย. 62
2 . Engineer
ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาณกันขโมย EAS System, CCTV, Access Control, People Counting และ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ • เบี้ยเลี้ยง • OT • ชุดยูนิฟอร์...

บริษัท ทีอาร์เอสเอส จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ความสามารถ หรือตามที่ตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ