JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการภาค
- วางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารจัดการด้านคน ด้านงาน ด้านทีม - จัดการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลทีมติดตาม
ดูแลให้ข้อมูลทีมติดตามเร่งรัดภาคสนาม ติดต่อประสานงานกับทนายความของบริษัท

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . Relationship Manager
-รับผิดชอบในการขยายสินเชื่อของบริษัท -พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ -ตรวจสอบการเติบโตของปริมาณธุรกิจ -วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . Business Development Manager
1.วางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ 2.วางแผนและเป็นผู้นำทีมงานจากฝ่ายต่างๆ 3.วางแผน ออกแบบ และคิดกระบวนการด้านปฎิบัติการของโครงการ 4.ประสานงานกับธนาคาร ประกัน พันธมิตรต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ควบคุมดูแล ด้าน Hardware, Software, Network และ Server ให้เป็นไปตามนโยบายสารสนเทศ 1.1 Hardware มีตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามแผนกปฏิบัติงานปีละครั้ง 1.2 Software ใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ละเมิด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . CFO ประจำสาขาติวานนท์รับสมัครด่วน !
- จัดการบัญชีของบริษัท/กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัยชี/เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และด้านภาษีของบริษัท/วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปัจจุบั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อรับสมัครด่วน !
- จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม - สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้ส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
8 . ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานขายสาขารับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน - วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการปล่อยสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ