เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค (เขียนแบบ JIG)
ดูแลและรับผิดชอบงานเขียนแบบ JIG

ECCO (Thailand)
เงินเดือน 13,000 - 20,000
15 พ.ย. 61
2 . ช่างเทคนิค (สเปรย์สี/โคทติ้ง)
ดูแลและรับผิดชอบงานสเปรย์สีและโคทติ้งแม่พิมพ์

ECCO (Thailand)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 พ.ย. 61
3 . พนักงานฝ่ายผลิต (เย็บรองเท้า)
- รับผิดชอบในส่วนงานฝ่ายผลิต(เย็บรองเท้า) - ปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต

ECCO (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
4 . Logistics Analyst
1. Work with Cross Functional team for implementing design changes in process, productivity increase and maintain inventory accuracy 2. Drive implementation of cost saving ideas for Total Value Man...

ECCO (Thailand)
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
15 พ.ย. 61
5 . Industrial Engineer
Job profile - Studies and set up standard time for manufacturing. - Analyses work methods in manufacturing process to increase productivity. - Designs an efficient layout and material flow for ...

ECCO (Thailand)
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ