เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง(จักรเย็บผ้า)
- Make PM duty for cleaning, check, cleaning, lubricating, adjusting on upper machinery. - Maintain the machinery to keep break down time into the controllable level. - Support to maintenance operat...

ECCO (Thailand)
นิคมสหรัตนนคร พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานสเปรย์สี/พ่นสีแม่พิมพ์
ทำหน้าที่สเปรย์สี/พ่นสีแม่พิมพ์

ECCO (Thailand)
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
15 ม.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค (เขียนแบบ JIG)
ดูแลและรับผิดชอบงานเขียนแบบ JIG

ECCO (Thailand)
เงินเดือน 13,000 - 20,000
15 ม.ค. 62
4 . ช่างเทคนิค (สเปรย์สี/โคทติ้ง)
ดูแลและรับผิดชอบงานสเปรย์สีและโคทติ้งแม่พิมพ์

ECCO (Thailand)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 ม.ค. 62
5 . พนักงานฝ่ายผลิต (เย็บรองเท้า)
- รับผิดชอบในส่วนงานฝ่ายผลิต(เย็บรองเท้า) - ปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต

ECCO (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ