เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin Sales
-ปฏิบัติงายขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -พบลูกค้า ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ และขายผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. งานทำเอกสารด้าน Payroll

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
3 . ช่างปรับตั้ง/ ควบคุมเครื่องเป่าพลาสติกรับสมัครด่วน !
- ปรับตั้ง/ควบคุมเครื่องเป่าพลาสติกภายในโรงงาน

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ