JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ จัดหาสินค้ากับ Supplier - เจรจาต่อรองราคา เปร่ียบเทียบราคา คุณภาพสินค้า - จัดทำและติดตามเอกสารสั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร - อื่...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายขาย (ภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายสินค้า - บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ - ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด - จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย - สร้างความสัมพันธ์ยั่งยืนกั...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มี.ค. 62
3 . พนักงานฝ่ายขาย ภาคตะวันตก
- ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ทำยอดขาย เก็บบัญชีให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ - หาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม - ติดต่อประสาานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานิื่นๆที่เกียวข้อง - สร้า...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 มี.ค. 62
5 . Sales spce
• มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้าหรือการตลาดกับทางผู้ออกแบบและมัณฑนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ • มีรถยนต์และใบขับขี่ • สามารถใช้ภาษาอังกฤ...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ