JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- ประสานงานและรับเรื่องของลูกค้าผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์และรายงานไปยังฝ่ายขาย - จัดทำรายงานเพื่อ support ฝ่ายขาย - รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ โบนัส ประกันสังคม อุบัติเหตุ
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ติดต่อนำเสนอขายเพื่อเปิดตลาดใหม่ - ติดต่อประสานในและนอกองค์กร - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นาราดี เทรดดิ้ง จำกัด
20 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ