JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
1. Wiring ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/สัญญาณ 3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท อาซาฮี อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ