JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเขียนแบบและออกแบบเครื่องจักร (Enigineering Department)
1. ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงเทคนิคด้านระบบอากาศ เพื่อประสานงานฝ่ายขายรับข้อมูลออกแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Technical coordination) 2. ออกแบบ (Design) และเขียนแบบระบบ (Drawing) ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรฝ่ายขาย Sales Engineer (ผู้ชาย)
1.นำเสนอสินค้ารายละเอียดต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า 2.ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมอบหมายให้ 3.เปิดตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ 4.จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำ 25,000 บาท ขึ้นไป (คอมมิชชั่น 2% จากยอดขาย)
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ