เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer / ผู้ช่วย Control
การควบคุมการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ

บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ย. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมบำรุง - ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรด้านเครื่องกล เพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - ติดตามการสั่งซื้ออะไหล่และติดตามงานซ่อมเครื่องจักรพร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและบำ...

บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
19 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ