เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น / Japanese and English translation
งานใช้ภาษาญี่ปุ่น 1.แปลภาษาญี่ปุ่น 2.ต้อนรับลูกค้าญ๊่ปุ่น

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
18 ธ.ค. 61
2 . 中文泰文翻译ล่ามภาษาจีน / งานใช้ภาษาจีน
- ทำการจอง booking เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ประสานงานกับลูกค้าคนจีน - แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ลูกค้า - ดูแลลูกค้า - เป็นล่ามและประสานงานให้office และได้รับงานมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ขั้นต่ำ 20,000 - 35,000 บาท
18 ธ.ค. 61
3 . พนักงานบัญชี /จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/วีซ่าvisa/work permit
-จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม -ประสานงานกับฝ่ายต่ายๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำและยื่นภาษีต่างฯแต่ละเดือน -ประสานงานกับผู้บริหาร -งานที่ไดัรับมอบหมาย ** walking เข้ามาสัมภาษณ์ได้ 13.00-1...

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-45,000
18 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ