JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
1. ออกไปติดตั้ง / บำรุงรักษา / สอนวิธีการใช้งาน ตู้จ่ายน้ำมัน, ปั้มซับเมอรส์, อุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน, เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2. ให้คำปรึกษา และ ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานของระบบในสินค้านั้น...

บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่คลังสินค้าที่รับผิดชอบ 2. จัดทำเอกสารใบรับเข้าสินค้า- จ่ายสินค้าออก ด้วยระบบโปรแกรม Formula 3. รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า เบิก-จ่าย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 4. ตรวจนั...

บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ