JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างทำป้ายโฆษณา/งานตกแต่งภายใน
-ทำหน้าที่ประกอบ,ติดตั้งงาน ในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน 2. ผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกและภายในบริษัท

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
4 . กราฟฟิค (Graphic Design)
1. ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโปรเจคท์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 2. ออกแบบงานเกี่ยวกับ สินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม และทีม Business ต้องการรับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง 4. งานอื่นๆต...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
5 . Overseas Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านกับผู้ขาย 2. งานด้านต้นทุนราคาการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing material costs & prices)  3. งานด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบ (Products & Qu...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.จัดเส้นทางการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
7 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. งานด้าน network 2. งานด้าน Server 3. งานด้าน Client Support 4. งาน ดูแล Website: อัพเดทข้อมูลสินค้า ข่าวสารต่างๆ 5. งานดูแล E-mail: แก้ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานแก้ไข การรับ-ส่งอีเมล์ (กับ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/Sales Support
1. รับออเดอร์จาก Sales,จากลูกค้า เพื่อทำการเปิดบิลขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งในการจัดส่งสินค้า 3. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3. รับสินค้าเข้าคลังสินค้าและจัดเก็บตามช่องให้ถูกต้อง 4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ต...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มิ.ย. 62
10 . Sales Supervisor/Sales Executive
- รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย - รักษายอดการขายลูกค้ารายเดิม - หาลูกค้ารายใหม่ๆ - จัดทำรายงาน CRM ในการออกพบลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ