JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานส่งสินค้า
- ขับรถส่งเอกสาร/สินค้าให้กับลูกค้า ตามเส้นทางและแผ่นที่ในการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - เช็คจำนวนสินค้า ครบตรงตามเอกสาร - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอพีเอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,800(รวมค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์)
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ