JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซื้อ
1.รับผิดชอบงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2.สรรหาผู้ขาย พร้อมจัดทำข้อมูลผู้ขาย 3.ทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O) นำเสนอผู้บริหารตามลำดับ 4.ทำ Report การสั่งซื้อประจำวัน 5.รายงานความคืบหน้างานประ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
19 มิ.ย. 62
2 . QA Technician
1.Test สินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.ควบคุมตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด 2.จัดทำเอกสารข้อมูลของสินค้าและวัตถุดิบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 14,000
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่เช็คและควบคุมสต็อก
1.เช็คสินค้าสำหรับจัดส่งให้ถูกต้อง 2.ดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า 3.ทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า 4.เช็คจำนวนสินค้าที่ผลิตในแต่ละส่วนการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 11,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ