JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร Validation เครื่อง Raman สำหรับการ Identification 100% 2.ตรวจสอบและปล่อยผ่านวัตถุดิบที่รับเข้ามา และจัดทำ WI วิธีการวิเคราะห์วัตถุดิบ 3.ปรับปรุง WI และจัดทำ WI ของแผนก QC ที...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.ดูแลเอกสารคุณภาพQP,QM,WI,Form ต่างๆทั้งต้นฉบับและสำเนา จัดเก็บ/ทำลาย 2.ออกรหัสเอกสารต่างๆบันทึกจำนวนหรือจำแนกของสำเนาเอกสารที่ส่งไปแผนกต่างๆ 3.ปรับปรุง/แจ้งเตือนให้ปรับปรุงเอกสารตามอายุ รวมถึงแก้ไ...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบันทึกงานทางบัญชีตามหลักการบัญชี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานในส่วนกรมสรรพากร

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
4 . product specialist
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลและร้านขายยาโดยการจัดทำพรีเซนต์ -สอนผลิตภัณฑ์ผู้แทน -มองหาโอกาสในการนำเสนอยาต่างๆเข้าโรงพยาบาลและร้านขายยา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
1. วิเคราะห์ยาระหว่างกระบวนการผลิต ตาม WI การวิเคราะห์ของยานั้น 2. ทำรายงานผลการวิเคราะห์ส่งให้เภสัชกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพตรวจ 3. ดูแลเครื่องมือในการวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. หน้าที่อื่น ๆ ตามท...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ