เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารอาคารรับสมัครด่วน !
ดูแลอาคารสำนักงานใหญ่ ดูแลเรื่องระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ - สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน - ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
16 พ.ย. 61
3 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับ 2รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์สถิติ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการรับประกันกัย 2. จัดทำข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 3. จัดทำผลิตภัณฑ์และ Set ระบบ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงรับสมัครด่วน !
- จัดทำกระบวนการประเมินความเสียง และติดตามการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลดังนีชี้วัดความเสี่ยง (KPIs) - จัดเตรียม วิเคราะห์ รายงานการบ...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
5 . Junior Programmer รับสมัครด่วน !
-พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ