JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Staff)รับสมัครด่วน !
- ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายทั่วไป และด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับประกันชีวิต - อัพเดทกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการกำกับธุรกิจประกันชีวิต เช่น คปภ. กลต. ปป...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อธนาคาร - บันทึกรายรับ-จ่าย - ติดต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้า และฝ่ายต่างๆ เพื่อรับเช็ค

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ระดับ 4รับสมัครด่วน !
1. ทำรายงานในเรื่องของตัวเลข และวิเคราะห์ 2. เปรียบเทียบแบบประกัน เพื่อออแบบผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาและตรวจสอบ เครื่องมือในการสนับสนุนงานขาย เช่น BIS , Brochure, Website

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
4 . วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน รับสมัครด่วน !
เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License) เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี - ภงด.50,51 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - งบการเงิน , รายงานเพื่อผู้บริหาร

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ