JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ - ทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง ทวนสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ อืื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
20 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
-งานเกี่ยวกับเอกสารบัญชี -งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บ่อบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบบัดบำน้ำเสีย และควบคุมการทำงานให้ได้ตามเกณฑ์ - จัดการทำความสะอาดบ่อบำบัด เช่น ไขมัน กากตะกอนได้ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท , ตามตกลง
20 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบด้านการควบคุมในการจัดการพลังงาน -บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม -ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันการผลิตของโรงงาน -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้อง

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท , ตามตกลง
20 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี - บริหารจัดการ กำกับและคว...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ตามตกลง
20 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลระบบคอนโทล PLC ของเครื่องจักรภายในโรงงาน - ลงบันทึกค่าต่างโดยจุดที่ได้กำหนดไว้ ของเครื่องจักร ประจำวัน - ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแล ระบบคอนโทรล เพื่อไม่ให้เก...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
20 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ควบคุมดูแลเครื่องจักรการผลิต - ปฎิบัติงานตามแผน PM - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
20 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล และประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในโรงงาน ปฏิบ้ติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์รับสมัครด่วน !
-สามารถ OPERATE บอยเลอร์ได้ -สามารถควบคุมการจ่าย STEAM ได้ -ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ร้บมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ